Dart Dersleri #2 – Sabit Değerler

Dart öğrenmeye final ve const örnekleriyle devam ediyoruz:)
Öncelikle final ve const yapılarından bahsedelim kısaca.

final
Oluşturulan değişken sabittir, daha sonra farklı bir değer atanamaz. Değer kullanıldığı andan itibaren ram üzerinde tutulmaya başlar. Değer tipini belirtmek gerekir.

const
Oluşturulan değer final’da olduğu gibi sabittir. Ancak oluşturulduğu andan itibaren ram üzerinde tutulmaya başlanır. Tip belirtmeye gerek duymaz, değer tipine göre tip ataması yapılır. void main() {

final String ad = “Emre”;
final String soyad = “Akçadağ”;

const PI = 3.141592;

print(ad + ‘ ‘ + soyad);
print(PI);

//ad = elma; => hata verir. Değiştirilemez.
//PI = 2.718281; => hata verir. Değiştirilemez.

}
Sonraki örneklerde görüşmek üzere!
Sorularınızı ve isteklerinizi yorum bölümünden iletebilirsiniz.