Dart Dersleri #4 – Değişkenler – String

Dart String değerler nasıl kullanılır?
void main() {
String str1 = ‘String değeri’;
String str2 = “String değeri”;
String str3 = ”’String değeri

String değeri”’;
String str4 = “””String değeri

String değeri satır2,

String değeri satır3

“””;

print(str1);
print(str2);
print(str3);
print(str4);

String eklenmis = str1 + str2;

print(“Eklenmiş String: ${eklenmis}”);

print(“str4 uzunluk= ${str4.length}”);
}

Çıktı: String değeri
String değeri
String değeri

String değeri
String değeri

String değeri satır2,

String değeri satır3

Eklenmiş String: String değeriString değeri
str4 uzunluk= 78

Sonraki örneklerde görüşmek üzere!

Sorularınızı ve isteklerinizi yorum bölümünden iletebilirsiniz.