Dart Dersleri #9 – Döngüler – For Döngüsü

Dart dilinde döngülerden for döngüsü ile devam ediyoruz.
void main() {
for(var i = 0; i <= 10; i++){
print(“i = $i”);
}

List list = [“emre”,”akçadağ”,”android”, “flutter”, “dart”];

for(String a in list){
print(“$a”);
}

for(int i=0; i < list.length; i++){
print(“list item = “+ list[i]);
}
}

Örnek çıktısı: i = 0
i = 1
i = 2
i = 3
i = 4
i = 5
i = 6
i = 7
i = 8
i = 9
i = 10
emre
akçadağ
android
flutter
dart
list item = emre
list item = akçadağ
list item = android
list item = flutter
list item = dart

Sonraki örneklerde görüşmek üzere!

Sorularınızı ve isteklerinizi yorum bölümünden iletebilirsiniz.