Kotlin Dersleri #10 – When

Kotlin derslerine when yapısıyla devam ediyoruz.

When Java ve çoğu dilde sullanılan switch – case yapısının aynısıdır.

Örnek1:
when (x) {
1 -> print(“x == 1”)
2 -> print(“x == 2”)
else -> { // Note the block
print(“x is neither 1 nor 2”)
}
}

Örnek2: when (x) {
0, 1 -> print(“x == 0 or x == 1”)
else -> print(“otherwise”)
}

Örnek3: when (x) {
parseInt(s) -> print(“s encodes x”)
else -> print(“s does not encode x”)
}

Örnek4: when (x) {
in 1..10 -> print(“x is in the range”)
in validNumbers -> print(“x is valid”)
!in 10..20 -> print(“x is outside the range”)
else -> print(“none of the above”)
}

Örnek5: fun hasPrefix(x: Any) = when(x) {
is String -> x.startsWith(“prefix”)
else -> false
}

Örnek6: when {
x.isOdd() -> print(“x is odd”)
x.isEven() -> print(“x is even”)
else -> print(“x is funny”)
}

Örnek7: fun Request.getBody() =
when (val response = executeRequest()) {
is Success -> response.body
is HttpError -> throw HttpException(response.status)
}

Örneklerde görüldüğü üzere gayet basit bir kullanımı vardır.
Bir sonraki derste görüşmek üzere.

Sorularınızı ve isteklerinizi yorum bölümünden iletebilirsiniz.