Kotlin Dersleri #11 – Sayı Aralıkları ve Diziler

Kotlin derslerine ranges(aralıklar) ve progressions(diziler) örnekleri ile devam ediyoruz.

Kotlin, operatör formundaki işlevi kullanarak kolayca değer aralıkları oluşturmanıza olanak sağlar.

Örnek1:
if (i in 1..4) { // equivalent of 1 <= i && i <= 4
print(i)
}
Çıktı1: 1234

Örnek2: for (i in 4 downTo 1) print(i)
Çıktı2: 4321

Örnek3: for (i in 1..8 step 2) print(i)
println()
for (i in 8 downTo 1 step 2) print(i)
Çıktı3: 1357
8642

Örnek4: for (i in 1 until 10) { // i in [1, 10), 10 is excluded
print(i)
}
Çıktı4: 123456789

Örnek5: val versionRange = Version(1, 11)..Version(1, 30)
println(Version(0, 9) in versionRange)
println(Version(1, 20) in versionRange)
Çıktı5: false
true

Örnek6: println((1..10).filter { it % 2 == 0 })
Çıktı6: [2, 4, 6, 8, 10]

Bir sonraki derste görüşmek üzere.

Sorularınızı ve isteklerinizi yorum bölümünden iletebilirsiniz.