Kotlin Dersleri #13 – Kalıtım – Inheritance

Kotlin derslerine sınıf örnekleri ile devam ediyoruz.

Sınıflar class anahtar kelimesi ile tanımlanırlar. Aşağıdaki örneklerle snıf mantığını daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum.

Bir class’tan bir diğerini kalıtmak için : noktalama işareti kullanılır.

Örnek1:
open class Base(p: Int)

class Derived(p: Int) : Base(p)

Örnek2: class MyView : View {
constructor(ctx: Context) : super(ctx)

constructor(ctx: Context, attrs: AttributeSet) : super(ctx, attrs)
}

Override Fonksiyonlar
Kalıtıldığı sınıfın methodlarını kullanma gereği ortaya çıkabilir. Bu durumda üst sınıfın methodlarını @override annotation’u ile çağırabiliriz.

Örnek3: open class Base {
open fun v() { … }
fun nv() { … }
}
class Derived() : Base() {
override fun v() { … }
}

Örnek4: open class AnotherDerived() : Base() {
final override fun v() { … }
}

Örnek5: open class Foo {
open val x: Int get() { … }
}

class Bar1 : Foo() {
override val x: Int = …
}

Kalıtım yapısını daha iyi anlamak için kodlayarak öğrenmek daha iyi bir sonu verecektir. Anlamadığınız veya detaylı anlatmamı istediğiniz yerleri lütfen belirtin.
Bir sonraki derste görüşmek üzere.

Sorularınızı ve isteklerinizi yorum bölümünden iletebilirsiniz.