Kotlin Dersleri #15 – Sınıf – super

Kotlin derslerine sınıf örnekleri ile devam ediyoruz.

Sınıflarda super anahtar kelimesini ve kullanımını öğreneceğiz.

super: Bir sınıfın üst sınıfını ifade eder. super anahtar kelimesini kullanarak üst sınıfa ulaşıp; private olmayan method ve değişkenlerini kullanabiliriz.

Örnek1:
open class Foo {
open fun f() { println(“Foo.f()”) }
open val x: Int get() = 1
}

class Bar : Foo() {
override fun f() {
super.f()
println(“Bar.f()”)
}

override val x: Int get() = super.x + 1
}

Örnek2: class Bar : Foo() {
override fun f() { /* … */ }
override val x: Int get() = 0

inner class Baz {
fun g() {
[email protected]() // Calls Foo’s implementation of f()
println([email protected]) // Uses Foo’s implementation of x’s getter
}
}
}
Sınıflarda super yapısını örneklendirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.

Sorularınızı ve isteklerinizi yorum bölümünden iletebilirsiniz.