Kotlin Dersleri #16 – Sınıf – Özellikler(properties) ve Alanlar(fields)

Kotlin derslerine sınıf örnekleri ile devam ediyoruz.

Sınıflarda özellikler ve alanlar konularını örneklendireceğiz.

Özellikler(properties) ve alanlar(fields): Bir sınıftan üretilen nesneleri tanımlar.

Örnek1:
class Address {
var name: String = …
var street: String = …
var city: String = …
var zip: String = …
}
Yukarıdaki Address sınıfından üretilen bir adres nesnesinde olması gereken isim, cadde, şehir, posta kodu gibi alanlar o sınıfın alanları – özellikleridir.

Örnek2: fun copyAddress(address: Address): Address {
val result = Address() // Kotlin’de new anahtar kelimesi kullanılmaz.
result.name = address.name
result.street = address.street
// …
return result
}

Getter ve Setter
Örnek3: val simple: Int? // integer bir değerdir, Kotlin’de bu değeri constructor’da set edebiliriz.
// Aynı şekilde get ile elde edebiliriz.
val inferredType = 1 // 1 tanımlıdır, değiştirilemez.

Örnek4: val isEmpty: Boolean
get() = this.size == 0

Örnek5: var stringRepresentation: String
get() = this.toString()
set(value) {
setDataFromString(value) // parses the string and assigns values to other properties
}
Örnek6: val isEmpty get() = this.size == 0 // has type Boolean

Örnek7: var setterVisibility: String = “abc”
private set // the setter is private and has the default implementation

var setterWithAnnotation: Any? = null
@Inject set // annotate the setter with Inject

Sorularınızı ve isteklerinizi yorum bölümünden iletebilirsiniz.