Kotlin Dersleri #18 – Erişim Belirleyiciler

Sınıflar, nesneler, interfaceler, fonksiyolar ve setter methotlartanımlanırken erişim belirleyiciler kullanmamız gerekir.Bunlar:

•public
: Her yerden erişilebilir. •private
: Sadece o sınıf veya dosya içinde erişilebilir. •protected
: private gibidir, ama bu sınıfa ait alt sınıflardan da erişime açıktır. •internal
: Aynı modül içindeki her yerden erişilebilir.
Eğer herhangi bir erişim belirleyici kullanılmamışsa public olarakoluşturulur.

Classes and Interfaces
Örnek1: open class Outer {
private val a = 1
protected open val b = 2
internal val c = 3
val d = 4 // public by default

protected class Nested {
public val e: Int = 5
}
}

class Subclass : Outer() {
// a is not visible
// b, c and d are visible
// Nested and e are visible

override val b = 5 // ‘b’ is protected
}

class Unrelated(o: Outer) {
// o.a, o.b are not visible
// o.c and o.d are visible (same module)
// Outer.Nested is not visible, and Nested::e is not visible either
}

Constructors
Örnek2: class C private constructor(a: Int) { … }

Sorularınızı ve isteklerinizi yorum bölümündeniletebilirsiniz.