Kotlin Dersleri #4 – If – Else

Kotlin dersleri serisinin bu dersinde, neredeyse bütün programlama dillerinde kullanılan if ve else yapılarından bahsediyor olacağız.

if sözcüğünün eğer; else sözcüğü ise diğer – başka anlamlarına gelmektedir.

if yapısı kullanırken bir koşul ifadesine ihtiyaç duyarız. Aşağıdaki örnekte bir koşul ifadesi yazacağız ve o ifadeye göre if ve else yapısının çalışma mantığını daha iyi anlayacağız.

/**
* www.emreakcadag.com
*/

fun main() {

val a = 19
val b = 1919

if(a > b){
println(“a sayısı b sayısından büyüktür.”)
}else{
println(“a sayısı b sayısından büyük değildir.”)
}
}
Çıktı: a sayısı b sayısından büyük değildir.

Yukarıda gördüğümüz üzere if içine parametre olarak bir koşul ifadesi, yani true ya da false değer getiren bir ifade(boolean) yazdık. if yapısı bu boolean değerin sonucuna göre eğer doğru ise if bloğu içini; değilse else bloğu içindeki kodları çalıştırır.

Örnekte a > b ifadesini yani false boolean değer kullandık. Kodu çalıştırdığımızda sadece else bloğu içindeki kodların kullanıldığını; if bloğundaki kodların ise hiç kullanılmadığını görmekteyiz.

Ve(&&) ve Veya(||) yapıları
if içinde kullandığımız koşul ifadelerinin sayısını arttırabilir, tek bir if bloğunu birden fazla koşul ifadesine bağlayabiliriz. Bu noktada işimizi kolaylaştıracak iki operatör öğreneceğiz. Bunlar iki boolean değerini işleyerek bize tek bir boolean değer verir.
•(true && true) == true
•(true && false) == false
•(false && true) == false
•(false && false) == false
•(true || true) == true
•(true || false) == true
•(false || true) == true
•(false || false) == false
Aşağıdaki kod yapısını inceleyelim.
/**
* www.emreakcadag.com
*/

fun main() {

val a = 19
val b = 1919
val c = 1919

if(a > b && b == c){ //false ve true = false
println(“Doğru 1”) //Çalışmaz
}

if(a > b || b == c){ //false veya true = true
println(“Doğru 2”) //Çalışır
}

if(a < b && b == c){ //true ve true = true
println(“Doğru 3”) //Çalışır
}

if(a < b || b != c){ //true veya true = true
println(“Doğru 4”) //Çalışır
}

if(a > b || b != c || a == b){ //false veya true veya false = true
println(“Doğru 4”) //Çalışır
}
}

Yukarıda, öğrendiğimiz || ve && operatörlerinin kullanımını detaylandırmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde when yapısını inceleyeceğiz.

Sorularınızı yorum bölümünden iletebilirsiniz.