Kotlin Dersleri #8 – While Döngüsü

Kotlin derslerine while döngüsüyle devam ediyoruz.

İngilizce’de -iken anlamına gelen while; parametre olarak bir koşul ifadesi, yani boolean bir değer alır ve bu boolean değer false olana kadar döngü işlemini gerçekleştirir.

Örnekte inceleyelim:
/**
* www.emreakcadag.com
*/

var a = 0

while(a < 19){
println(a++)
}

Yukarıdaki gibi while döngüsüne bir koşul ifadesi gönderdik ve kod bloğunu bu sayı kadar tekrarlamasını istedik. Her tekrarda a sayısı 1 arttığı için sonunda 19<19 koşuluna gelecek ve ifade false değer ifade edecek. İşte bu anda artık while döngüsü tekrar etmeyi bırakacak ve döngüden çıkacaktır.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Not: While döngüsüne verilen ifade false ise döngüye hiç girmeden program devam eder.

Gördüğünüz üzere while döngüsü gayet anlaşılır ve basit bir yapı. Sonraki derse do – while döngüsünü anlatarak devam edeceğiz. Görüşmek üzere.

Sorularınızı yorum bölümünden iletebilirsiniz.