PHP – Date() Fonksiyonu

date() fonksiyonu tarih verisini daha okunaklı kılar,ve bilinen formata uyarlar (Örn:gün/ay/yil).

Syntax

date(format,timestamp);

Parametre Tanım
format gereklidir. tarih verisini formatlar
timestamp Opsiyoneldir. özel bir tarih ve zamana dönüştürülebilir. Default olarak system saatinin şuanki degerlerini veri olarak alır

PHP Date –Tarih Sistemi Nedir?

PHP Date – Tarih Formatlama date() fonksiyonun ilk parametresi , tarih/zaman’ın nasıl formatlanacağıdır.Tarih ve zamanı bazı özel harflerle sembollenerek formatlama yapılabilir.Bunların en çok kullanılanları şunlardır:
•d – gün (01-31)
•m – ay, rakamla (01-12)
•Y – 4 haneli yılımız

Format için kullanabileceğiniz diğer karakterler, “/”, “.”, yada “-” gibi isteğiniz ve beğeninize gore eklenebilir:

<?php
echo date(“Y/m/d”);
echo “<br />”;>
echo date(“Y.m.d”);
echo “<br />”;
echo date(“Y-m-d”);
?>

Yukardaki tarih yayınlama çesitleri tarayıcımızda şu şekilde gözlenir:

PHP Date – Tarih Verisi Ekleme

date() fonksiyonunun ikinci parametresi özel tarih verileridir.Tabi ki bu parametre opsiyoneldir. Herhangi bir tarih-yada zaman verisi girilmezse ,system saati veri olarak işleme koyulur.

Bir sonraki örneğimizde mktime() fonksiyonu ile yarın için tarih verisi gireceğiz:

mktime() fonksiyonu Unix Tarih sistemine göre veri döndürür.

Syntax

mktime(hour,minute,second,month,day,year,is_dst)

Tarihimizin gün değerini arttırmak için mktime() fonksiyonundaki day-gün parametresinin değerini bir attırmamız yeterli olur, şöyle ki:

<?php

$tomorrow = mktime(0,0,0,date(“m”),date(“d”)+1,date(“Y”));

echo “Yarın – “.date(“Y/m/d/”, $tomorrow);

?>

Yukardaki kodumuzun çıktısı:

Yarın – 2008/02/04