PHP- Files

 

PHP dilinde fopen() fonksiyonunu kullanarak dosya açılabilir.

Dosya Açmak

PHP dilinde fopen() fonksiyonu belirtilen isimli bir dosyayı açar.

Fonksiyonun ilk parametresi açılacak olan dosyanın ismidir,ikinci parametre ise dosyanın hangi modda açılacağını bildirir:

<html>

<body>

<?php

$file=fopen(“merhaba.txt”,”r”);

?>

</body>

</html>

Dosyalar şu modlarda açılabilir:

od Tanımı
r Yanlızca oku. Dosyanın başından itiraben okur
r+ Oku/Yaz. Dosyanın başından başlar
w Yanlızca yaz. Dosya açılır ve tüm içeriği tamamen silinir;belirtilen isimde bir dosya yoksa yeni dosya oluşturulur
w+ Oku/Yaz. Dosya açılır ve içerik temizlenir;dosya bulunamazsa yeni dosya oluşturulur
a Ekle.Dosya aç ve en sonundan itibaren yeni içerik eklenmeye devam eder.Dosya bulunamazsa yeni dosya oluşturulur.
a+ Oku/Ekle. Dosya içeriği korunur v sonundan itibaren yazmaya başlanır
x Yanlızca yaz. Verilen isimde yeni dosya oluşturulur.Dosya bulunamazsa FALSE döndürür.
x+ Oku/Yaz. Yeni dosya oluşturulur. Dosya bulunamazsa FALSE döndürür.

Not: fopen() fonksiyonu verilen isimde dosya açmayı başaramaz ise 0(false) değerini döndürür.

Örnek

Aşağıdaki örneğimizde dosya açılmaya çalışılıyor başarılı olunamazsa hata mesajı yayınlıyor,görelim:

<html>

<body>

<?php

$file=fopen(“welcome.txt”,”r”) or exit(Dosya açılamadı!”);

?>

</body>

</html>

Dosya Kapatmakfclose() açılan bir dosyayı kapatır:

<?php

$file = fopen(“test.txt”,”r”);

//çalıştırılacak kod

fclose($file);

?>

End-of-file(dosya sonu) Kontrolüfeof() fonksiyonu “end-of-file” (EOF) dosya sonuna ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol eder.

Not: w, a, ve x moduyla açılan dosyalar okunamazlar!

if (feof($file)) echo “End of file-dosya adı”;

Dosyayı satır satır okumakfgets() fonksiyonu bir dosyadan tek bir satır okur ve imleci bi alt satıra kaydırır.

Örnek

Aşağıdaki örneğimizde kullanacağımız fgets() fonksiyonu ile açılan dosyamızdan satır satır veri alalım:

<?php

$file = fopen(“welcome.txt”, “r”) or exit(“dosya açılamadı!”);

//Alınan her satırı ,dosya sonuna ulaşana kadar ekrana yazdır

while(!feof($file))

{

echo fgets($file). “<br />”;

}

fclose($file);

?>

Dosyayı Karakter Karakter Okumakfgetc() fonksiyonu dosyadan tek bir karakter okur ve imleci bir karakter ileri kaydırır.

Örnek

Aşağıdaki örneğimizde kullanacağımız fgets() fonksiyonu ile açılan dosyamızdan karakter karakter veri alalım:

<?php

$file=fopen(“welcome.txt”,”r”) or exit(“Dosya açılamadı!”);

while (!feof($file))

{

echo fgetc($file);

}

fclose($file);

?>