PHP – Fonksiyonlar

Bu derste size kendi hakimiyetinizi kurmanız için , kendi fonksiyonlarınız yapmanız sağlanacak.Her durumda hazır fonksiyonlar kullanılmayabilir.

PHP Fonksiyonu Oluşturalım

Fonksiyon ihtiyacımız olduğu heran kullanabileceğimiz kod bloklarına verilen genel addır.

Fonksiyon oluşturuken:
•Bütün fonksiyonlar “function()” ifadesinin yanında tanımlanır.
•Fonksiyonunuzu kısa ve anlaşılır biçimde isimlendirin .
•Fonksiyon ismi,harfle ö “_ (alt tire diyelim) ” ile başlayabilir.
•Kesinlikle rakam ile başlayamaz.
•Fonksiyonunuzu tanımladıktan sonra “{” süslü parantez ile açarak,
•Fonksiyon kodlarınızı yazın
•Kodlarınızı yazdıktan sonra “}” ters süslü parantez karakteriyle fonksiyonunuzu kapatın.

Örnek

Benim adımı ekrana yazdıran bir fonksiyon oluşturalım:

function writeMyName()

{

echo “Serpito”;

}

writeMyName(); // fonksiyonumuzu bu sekilde calıştırıyoruz.

?>

Fonksiyon Kullanımı

Şimdi bir fonksiyonu PHP scriptimiz içinde kullanalım:

function writeMyName()

{

echo “Serpito”;

}

echo “Selamlar!
“;

echo “Benim Adım”;

writeMyName();

echo “.
Hakkaten, “;

echo ” benim adım”;

writeMyName();

?>

Kodun ekran görüntüsü şu şekilde olacaktır:

Selamlar!

Benim Adım Serpito.

Hakkaten , benim adım Serpito.

Fonksiyonlar – parametre ekleme

Önceki kodumuzda writeMyName() isimli basit fonksiyonu kullanmıştık.Bu fonksiyon static bir stringi ekrana yazdırıyordu sadece.Daha işlevsel fonksiyon yazmak için ,paramatreler kullanmamız gerekir. Parametreler değişkenlere aynı özelliktedir.

Önceki fonksiyonda , writeMyName() görüldüğü gibi isimden hemen sonra parantezler kullanılmıştır.Kullanacağımız parametreler bu parametrelerin içine yazılacaktır.

Örnek 1

Aşağıdaki örneğimizde aynı fonksiyonumuz parametre kullanarak ,aynı soyisim fakat farklı isimleri birleştirerek ekrana yazdıracaktır:

function writeMyName($fname)

{

echo $fname . ” Galip”;

}

echo “Benim adım “;

writeMyName(“Serpito”);

echo “Benim adım “;

writeMyName(“Hulya”);

echo “Benim adım “;

writeMyName(“Serpil”);

?>

Kodun ekran görüntüsü şu şekildedir:

Benim adım Serpito Galip.

Benim adım Hulya Galip.

Benim adım Serpil Galip.

Örnek 2

Aşağıdaki örnek fonksiyon iki parametre kullanıyor:

function writeMyName($fname,$punctuation)

{

echo $fname . ” Galip” . $punctuation . “;

}

echo “Benim adım “;

writeMyName(“Serpito”,”.”);

echo ” Benim adım “;

writeMyName(“Hulya”,”!”);

echo ” Benim adım “;

writeMyName(“Serpito”,”…”);

?>

Kodumuzun Çıktısı:

Benim adım Serpito Galip.

Benim adım Hulya Galip!

Benim adım Serpito Galip…

Fonksiyonlar – Değer Döndürme

Fonksiyonlar işlemlerinde bir değeri başka bir kod bloğuna gönderebilir.
Örnek

function add($x,$y)

{

$total = $x + $y;

return $total;

}

echo “1 + 16 = ” . add(1,16)

?>

Kodumuzun ekran çıktıksı şu şekilde:

1 + 16 = 17