SQL Select

 

SELECT ifadesi veritabanından bilgileri seçer ve kullanıma hazır hale getirir.

Veritabanı Tablosundan Veri Seçmek.

SELECT ifadesi veritabanından bilgileri seçer.

Syntax

1

SELECT sutun_adi(s) FROM tablo_adi

PHP ile sorguyu çalıştırmamız için mysql_query() fonksiyonunu çalıştırmamız gerekir.MySQL bağlantısına sorgu ve istek gönderilir.

Örnek Örneğimizde “Arkadas” tablosundaki tüm verileri seçer.(NOT: * sembolü tablodaki tüm verileri işaret eder.)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

< ?php

$con = mysql_connect(“localhost”,”serpito”,”abc123″);

if (!$con){

die(‘Bağlanamadı: ‘ . mysql_error());

}

mysql_select_db(“my_db”, $con);

$result = mysql_query(“SELECT * FROM Arkadas”);

while($row = mysql_fetch_array($result)){

echo $row&#91;adi&#93; . ” ” . $row&#91;’soyadi’&#93;;echo “<br />”;

}

mysql_close($con);

?>

Örneğimizde sorgudan sonra ele alınan veriler $result değişkeni tarafındn tutulur. mysql_fetch_array() fonksiyonu ile kayıtları $result değişkenine dizi halinde verir. mysql_fetch_array() her sorgusunda birer satır okuyarak değişkene gönderir.Böylece while döngüsü sona erdiğinde tablodaki tüm verilerde yayınlanır.Kodun çıktısı aşağıdaki gibi olur:

Atilla Atasoy
İzzet Norton

Sonucu HTML tablosunda Göstermek

Yukarıdaki sonuçları aynı şekilde kullanarak bir HTML tablosunda kullanalım:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

< ?php

$con = mysql_connect(“localhost”,”serpito”,”abc123″);

if (!$con){

die(‘Bağlanamadı: ‘ . mysql_error());

}

mysql_select_db(“my_db”, $con);

$result = mysql_query(“SELECT * FROM Arkadas”);

echo “<strong><table border=’1′>< tr><th>Adı</th><th>Soyadı</th>”;

while($row = mysql_fetch_array($result)){

echo “<tr>”;

echo “<td>” . $row[‘adi’] . “</td>”;

echo “<td>” . $row[‘soyadi’] . “</td>”;

echo “</tr>”;

}

echo “</table>”;

mysql_close($con);

?>

Örneğimizin çıktısı şöyledir:

Adı Soyadı
İzzet Norton
Atilla Akoğlu