SQL Where

Where , Belirtilen kritere göre sorgu yapan ve bulunan sonucu seçen (SELECT) ifadedir.

WHERE İfadesi

Belirtilen kritere göre sorgu yapan ve bulunan sonucu seçer.

Syntax

SELECT column FROM tablo

WHERE column operator deger

Aşağıdaki operatörler WHERE ifadesi için gerekli kriterleri belirtmek için kullanılabilir:

Operatör Tanımı
= Eşittir
!= Eşit Değildir
> Büyüktür
< Küçüktür
>= Büyük eşittir
<= Küçük eşittir
BETWEEN arasındadır
LIKE Gibi(kalıp)

PHP ile sorguyu çalıştırmamız için mysql_query() fonksiyonunu çalıştırmamız gerekir.MySQL bağlantısına sorgu ve istek gönderilir.

Örnek

Aşağıdaki örneğimizde “Arkadas” tablosunda adi=’Atilla’ olan satırı bulacak ve yayınlayacaktır;

Görelim:

<?php

$con = mysql_connect(“localhost”,”serpito”,”abc123″);

if (!$con)

{

die(‘Bağlanamadı: ‘ . mysql_error());

}

mysql_select_db(“my_db”, $con);

$result = mysql_query(“SELECT * FROM Arkadas

WHERE adi=’Atilla’”);

while($row = mysql_fetch_array($result))

{

echo $row[adi] . ” ” . $row[‘soyadi’];

echo “<br />”;

}

?>

Kodun Çıktısı şu şekildedir:

Atilla Atasoy