Yazılım Geliştirme Modelleri

Yazılım geliştiriciler, işlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmek adına, iyi bir takım çalışması planı ve işin evrelere ayrılarak tamamlanmasını sağlarlar. Bu şekilde çizilen plan sayesinde, eksiksiz ve hatasız çalışmalar meydana gelir. Her yazılım firmasının uyguladığı yazılım geliştirme modelleri varsa da, genel hatlarıyla işin bölünme şekli aşağıdaki gibidir.
Geliştirilmesi planlanan yazılım hakkında geniş ve kapsamlı bir doküman çalışması yerine getirilmesi
Yazılımın nihayetinde elde edilecek olan programın görsel tasarımın yapılması
Program ürününün gerçekleştirimi
Programın çalışabilirliğinin kontrol edilmesi
Programın bakımının yapılması

Genel hatları itibariyle bu şekilde döngü gerçekleşse de, dediğimiz gibi, her firmanın farklı stratejiler üzerine kurulmuş çalışma prensibi söz konusudur. Önemli olan konu burada, grift programın hassas ve planlı bir süreç içerisinde çalışılarak, eksiksiz bir şekilde ortaya çıkarılmasıdır.

Bu süreç içerisinde uygulanan yazılım geliştirme yöntemi, 5 başlık altında toplanabilir. Bunlar; Waterfall, Spiral, V-Shape, Iterative, Agile Development

Waterfall: Bu modelin uygulama alanı, daha çok basit ve kolay işlerde kendisini gösterir. Uzun soluklu çalışmalar ve büyük projelerde bu yöntemin uygulanması söz konusu değildir. Esnek olmayan bu yöntem, ardışık olarak yapılır.

Spiral: Oldukça maliyetli olan bu yöntem, risklerin ortadan kaldırılması üzerine kuruludur. Geliştiren yazılım birden fazla iterasyona ayrılır ve her bölümün iterasyonda ayrı bir plan ve risk analizi kendisini gösterir. Bu model üzerinde çalışıldığında her iterasyon için çıktı elde edilir. Bu elde edilen çıktıların hepsi, belli bir risk parametresinin altında vücuda getirilir.

V-Shape: Waterfall çalışmasına benzeyen bu model, test işlemini barındırmakla Waterfall modelinden ayrılır. Test işlemlerine dokümantasyon sürecinde start verilir. Bu model, ileriye dönük test yapılmasını mümkün kılar.

Iterative: Yazılım firmasına erkenden hataları bulmaya yarayan bir imkan sunar. Buda programın geliştirme sürecinin daha verimli olması anlamına gelir. Program pek çok parçaya bölünür ve kontrol edilir. İlk iterasyon tamamlandığında, programın küçük bir örneği çıkmış olur.

Agile development: Yazılımcı faktörünün ön planda olduğu çalışma şeklidir. Programın olgulaşması boyunca geri bildirimlerden beslenilebilir.