Yazılım Projeleri Neden Başarısız Olur?

yazılım projeleri neden başarısız olurBu soruya cevap vermeden önce yazılımın ne olduğunu açıklamak daha doğru olacaktır. Yazılım birbirinden farklı ve çeşitli görevler yapmak amacıyla tasarlanmış elektronik araçların gerek birbirleriyle haberleşmeleri ve gerekse de uyumlu bir şekilde çalışabilmeleri veya kullanılabilirliklerini arttırmaya yarayan makine komutlarıdır.

Yazılım projeleri ise; işin tanımlanması, analizlerin yapılması, programın tasarımının yapılması, yazılımın kodlanması, test edilmesi ve dokümanların hazırlanması aşamalarının tümüne denmektedir.

Bilişim Sektöründe Yazılım Geliştirme Projelerinin Durumu

Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) 2012 ve 2013 yıllarına ait “Bilişim Teknolojileri Raporuna” göre, BT sektöründe ürün ve servis harcamalarının 3,7 trilyon dolara ulaştığı ve yine bilişim sektörünün pazar payının 1,7 trilyon dolara ulaştığı belirtilmiştir. Yazılım sektörü dünya bilişim teknolojileri arasında en çok kaynak ayrılan alandır. Bilişim teknolojilerinde yazılım projeleri ve bilişim hizmetlerinin payı %70 civarındadır. Hal böyleyken başarılı olan yazılım projelerine en iyi örnek sosyal medya devi Facebook gösterilebilir. Çünkü yine TBD’nin ilgili raporuna göre Facebook’un üye sayısının 1 milyarın üzerinde olduğu ve Türkiye’nin üye sıralamasında 4. sırada olduğu belirtilmiştir.

Başarısız Yazılım Projelerinin Durumu

Ancak sektör içinde yazılım projelerinin payı bu kadar büyük olmasına rağmen, tüm yazılım projeleri Facebook gibi başarılı sonuçlara ulaşamamıştır. Yazılım projelerinin neden başarısız olduğu ilgili genel kabul görmüş bazı nedenler üzerinde durmak gerekirse;
Yazılım talep eden kişi veya kurumların isteğinin tam belirlenememesi ve müşteri gereksinimlerinin ve isteklerinin farklılaşması yazılım geliştirme projelerinin başarısızlığının en büyük nedenidir. Müşteri isteklerinin tam ve net elde edilememesi veya başlangıçta belirtilmeyen yeni eklemelerin proje sonuna doğru istenmesi sebebiyle projeler başarısızlığa uğramaktadır. Bu tip projelerde ya hiç başlanamamakta ya da bitirilememektedir. Bu gibi durumlarda ciddi zaman ve parasal kayıplar gözlemlenmektedir.
Gerçekçi olunmayan zaman tahminleri en önemli ikinci etkendir. Çünkü genellikle müşteriler aceleci olup, projenin zamanından önce teslim edilmesi için baskı uygularlar. Buna rağmen proje yöneticilerinin analiz ve ölçümleme ile uygun zaman belirlemeleri bu durumun önüne geçebilecektir. Ancak yöneticiler proje planlamasına az zaman ayırdıkları ve çalışanların geri bildirimlerini umursamadıkları zaman müşterinin kaybedilmemesi uğruna gerçekçi olmayan zaman tahminleri sunabilmektedir. Bu gibi durumlar profesyonel yönetici ile çalışıldığında aşılabilmektedir.
Yazılım geliştirme projesine ait uzman bir ekip oluşturulamaması ve proje yöneticilerinin projeye gereken ilgiyi göstermemesi de yazılım projelerinin başarısızlık nedenleri arasındadır.
Proje yönetiminin müşteriler ile olan iletişimsizliği de projeleri başarısızlık riski ile yüz yüze getirebilmektedir. Dünyada Yazılım Projeleri toplam BT harcamalarında %50’ye yakın bir paya sahiptir. Yazılım şirketleri teknolojiye en kolay şekilde ulaşabilmesine rağmen, insan faktöründe yetişmiş, deneyimli ve uzman ekiplerle çalışabilmesi için daha fazla zaman ve iyi gözleme ihtiyaç duymaktadır.

Dikkat edileceği üzere bir yazılım geliştirme projesinin başarısını veya başarısızlığını belirleyen ana unsurun İnsan Faktörü olduğu görülecektir.